კულტურისა და ხელოვნების გლობალური კოორდინირების ცენტრი
კულტურისა და ხელოვნების გლობალური კოორდინირების ცენტრი

Start/Pause
ორგანიზაცია და მისი ხელმძღვანელობა
კულტურის და ხელოვნების გლობალური კოორდინირების ცენტრი დაარსდა 2003 წელს.
დირექტორი - ილიკო ზაუტაშვილი
+995 93 531 028 / dragonzzzstudio@yahoo.com
კურატორი - მაგდა გურული
+995 74 325 171 / magda.guruli@gmail.com

სტრატეგია, პრიორიტეტული მიმართულებები
კულტურისა და ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურისა და ხელოვნების სფეროში, საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ დღეს არსებული პრიორიტეტების და ტენდენციების წარმოჩენა და განვითარება გამოფენების, დისკუსიების, ვორკშოფების, სიმპოზიუმების და სხვა სახელოვნებო ღონისძიბების საშუალებით. საერთაშორისო კულტურულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და ინტეგრაცია. ქართული თანამედროვე კულტურის და ხელოვნების პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. ნოვატორული შემოქმედებითი პროექტების მხარდაჭერა;
(ფონდის წესდებაში მითითებული მიზნები და ამოცანები მოიცავს 22 პუნქტს)

საკონტაქტო ინფორმაცია
ს. ჩიქოვანის ქ. #24/35, 0171, თბილისი, საქართველო
T: +995 32 323 911
F: +995 32 379 893
www.artisterium.org/cgcca

Search