არტისტერიუმი
არტისტერიუმი

Start/Pause
ორგანიზაცია და ხელმძღვანელობა
ასოციაციის ”არტისტერიუმი” დაფუძნების თარიღი: 14.05.2009
დირექტორი: ილია ზაუტაშვილი
+ 995 93 531 028 / dragonzzzstudio@yahoo.com
კურატორი: მაგდა გურული
+995 74 325 171 / magda.guruli@gmail.com

სტრატეგია / პრიორიტეტული მიმართულებები
თანამედროვე კულტურისა და ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა. საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ, კულტურისა და ხელოვნების სფეროში დღეს პრიორიტეტების და ტენდენციების წარმოჩენა და განვითარება გამოფენების, ვორქშოფების, სიმპოზიუმების და სხვა სახელოვნებო ღონისძიებების საშუალებით. საერთაშორისო კულტურულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და ინტეგრაცია. თანამედროვე ქართული კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. ნოვატორული შემოქმედებითი პროექტების მხარდაჭერა. საგამომცემლო საქმიანობა.

საკონტაქტო ინფორმაცია
5/66 ბალანჩივაძის ქ. 0171, თბილისი, საქართველო
T: +995 32 364 135
F: +995 32 379 893
www.artisterium.org

Search