კულტურის საერთაშორისო ფონდი ”არტ კავკასია”
კულტურის საერთაშორისო ფონდი ”არტ კავკასია”

Start/Pause
ორგანიზაცია და მისი ხელმძღვანელობა
კულტურის საერთაშორისო ფონდის “არტ კავკასია” დამფუძნებელია “საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი”.
რეგისტრაციის თარიღი - 2007 წლის 4 ოქტომბერი.
დირექტორი - ქეთევან კორძახია

სტრატეგია, პრიორიტეტული მიმართულება
• ვიზუალური ხელოვნების პროექტების მენეჯმენტი.
• საექსპოზიციო მუშაობა - გამოფენები.
• საგამომცემლო საქმიანობა.
• კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.
• პროფესიული სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამები სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის.
• რეგიონალური პროექტები.
• საქართველოში ახალი კულტურული ინიციატივების მხარდაჭერა.
• სახელოვნებო სფეროებში პარტნიორული ურთიერთობები.
• კოოპერირება ინტერკულტურული პროექტების განსახორციელებლად.
• აქტიური ჩართვა სახელმწიფო კულტურის პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და მის განხორციელებაში.

საკონტაქტო ინფორმაცია
შ. ჩიტაძის ქ. 3ა, თბილისი 0108, საქართველო
+995 32 473 555
+995 32 985 265
info@artcaucasus.net
ketevan.kordzakhia@artcaucasus.net
ketevan.kordzakhia@gmail.com

Search