კულტურის საერთაშორისო ფონდი ”არტ კავკასია”
კულტურის საერთაშორისო ფონდი ”არტ კავკასია”

Start/Pause
ორგანიზაცია და მისი ხელმძღვანელობა
კულტურის საერთაშორისო ფონდის “არტ კავკასია” დამფუძნებელია “საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი”.
რეგისტრაციის თარიღი - 2007 წლის 4 ოქტომბერი.
დირექტორი - ქეთევან კორძახია

სტრატეგია, პრიორიტეტული მიმართულება
• ვიზუალური ხელოვნების პროექტების მენეჯმენტი.
• საექსპოზიციო მუშაობა - გამოფენები.
• საგამომცემლო საქმიანობა.
• კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.
• პროფესიული სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამები სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის.
• რეგიონალური პროექტები.
• საქართველოში ახალი კულტურული ინიციატივების მხარდაჭერა.
• სახელოვნებო სფეროებში პარტნიორული ურთიერთობები.
• კოოპერირება ინტერკულტურული პროექტების განსახორციელებლად.
• აქტიური ჩართვა სახელმწიფო კულტურის პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და მის განხორციელებაში.

გამოფენები, პროექტები
2008
ყოველკვარტალური ჟურნალის “არტიფაქტი” გამოცემა, ნულოვანი ნომერი თბილისი, საქართველო. ახალგაზრდა მხატვართა გამოფენა, გალერეა “ვერნისაჟი”,თბილისი, საქართველო. გამოფენა “თანამედროვე ქართული მხატვრობა” თბილისი-ბათუმი”, აჭარის ხელოვნების მუზეუმი, /აჭარის ხელოვნების მუზეუმთან ერთად/ ბათუმი, საქართველო. პროექტი “დამოუკიდებელი ისტორიები”, გალერეა “არსი”, თბილისი “არტ-ვილა გარიყულა”, კასპის რაიონი, სოფ. გარიყულა, /საქართველოში ლიტვის საელჩოსთან ერთად/.
საკონტაქტო ინფორმაცია
შ. ჩიტაძის ქ. 3ა, თბილისი 0108, საქართველო
+995 32 473 555
+995 32 985 265
info@artcaucasus.net
ketevan.kordzakhia@artcaucasus.net
ketevan.kordzakhia@gmail.com

Search