პროპაგანდა
პროპაგანდა

 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
Start/Pause
 • 1
 • 2
 • 3
ორგანიზაცია და ხელმძღვანელობა
სახელოვნებო ორგანიზაცია „პროპაგანდა“ 2017 წელს დაარსდა საინიციატივო ჯგუფის მიერ, რომელიც განვითარებადი ქვეყნის კულტურულ კლიმატში სისტემური ხედვისა და თანმიმდევრული მუშაობის საჭიროებას ხედავდა. „პროპაგანდამ“ მიზნად დაისახა არქივის შექმნით აღერიცხა, ხოლო კულტურული გაცვლითა თუ გაცნობიერებული პრაქტიკით გაეანალიზებინა ის უნიკალური ტოპოსი, სადაც ერთის მხრივ პოსტ-საბჭოთა ინერციაში შექმნილი დილეტანტური მცდელობები, დასავლურ სახელოვნებო სინტაქსზე ორიენტირებული ახალი ტრენდები და მეორეს მხრივ ისტორიულად მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა უჩვეულო ნაზავს და განუმეორებელ სამოქმედო არეალს ქმნიდა ხელოვნებისათვის.
დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი: თინა ასათიანი

მიმართულება
ორგანიზაციის უმთავრესი ამოცანებია ადგილობრივი სახელოვნებო სცენის განვითარება, თანამედროვე ხელოვნების ინდუსტრიის შექმნაში წვლილის შეტანა და მსოფლიოში არსებული აქტუალური გამოცდილებების ათვისება. საერთაშორისო სახელოვნებო ინსტიტუციებისა და მათ პოლიტიკურ სტრატეგიებზე მედიტაცია, მათი პრინციპების გააზრება და ადგილობრივ, უნიკალურ სივრცეზე მორგება. ხელოვნების კრიტიკის, კურატორული შრომის გააქტიურება და შესწავლა. თავისუფალი სახელოვნებო სივრცეების შექმნა, ადგილობრივი არტისტების ხელშეწყობა, აღმოჩენა და მათთვის არსებულ რესურსებზე წვდომის გახსნა. საბოლოოდ კი მოსახლეობაში შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება და კულტურული ცხოვრების გააქტიურება.

პროექტები

საკონტაქტო ინფორმაცია
+995 599236160
ვაშლოვანის ქუჩა 4/1
info@propaganda.network
http://propaganda.network/

Search