საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, თბილისის ისტორიის მუზეუმი
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, თბილისის ისტორიის მუზეუმი

Start/Pause
  • 1
  • 2
  • 3
ორგანიზაცია და ხელმძღვანელობა
თბილისის ისტორიის მუზეუმის საგამოფენო დეპარტამენტის დაფუძნების თარიღი: 1986 წელი.
კურატორი - ლიკა მამაცაშვილი
+995 32 923 227, +995 77 792 581 / lika10_m@yahoo.com

სტრატეგია, პრიორიტეტული მიმართულებები

დროებითი გამოფენების უმთავრესი მისიაა, გავაცნოთ და დავაინტერესოთ საზოგადოება სამუზეუმო კოლექციებით, როგორც საქართველოს, ასევე სხვა ქვეყნების თანამედროვე სინამდვილეში არსებული ყველა ტენდენციით, მიმდინარეობით ფერწერაში, გრაფიკაში, ფოტოგრაფიაში, კინო-ვიდეოხელოვნებაში (ვიდეოარტი, ინსტალაცია და ა. შ.) დიზაინში და გამოყენებით ხელოვნებაში.
დეპარტამენტის სტრატეგია გულისხმობს საგამოფენო მასალის ესთეტიკურ შეფასებას, შინაარსის და სტრუქტურის ანალიზს, მუდმივ წინსვლას, საგამოფენო ტექნოლოგიების ათვისებას და გადარჩევას, საერთაშორისო სტანდარტების გათავისებას და მუზეუმის თავისებურებებზე მორგებას.

პრიორიტეტებიგამოფენის სამეცნიერო და მხატვრული ხარისხი, საგანმანათლებლო პროგრამები და კომფორტული ინტელექტუალურ-ინფორმაციული სივრცე დამთვალიერებლისთვის. გამოცდილების და სიახლის შეთავსების პროცესის უწყვეტობა.საკონტაქტო ინფორმაცია
სიონის ქ. 8.0105, თბილისი, საქართველო
+995 32 923 227
lika10_m@yahoo.com
www.museum.ge


Search