ღია გალერეა
ღია გალერეა

Start/Pause
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
2010 წლის ივლისიდან ხელოვანებს ეძლევათ ახალი შესაძლებლობა წარმოადგინონ თავიანთი ნამუშევრები, ფართო საზოგადოების და სახელოვნებო პროფესიონალების წინაშე. ”ღია გალერეა” ხელს უწყობს ახალი ხელოვანების, ინოვაციური ნამუშევრების და ახალი ხელოვნების აღმოჩენას.

”ღია გალერეა” არის იმათთვის ვისაც არ აქვს წვდომა სხვა სივრცეებზე ან კომერციულ გალერეებზე. თავიანთი წარმოდგენებით მათ შეეძლებათ საკუთარი შემოქმედების გაცნობა ფართო საზოგადოებისათვის.

”ღია გალერეა” მდებარეობს ფონდ ”ღია საზოგადოება-საქართველოს” ტერიტორიაზე. განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს ნამუშევრები და მომავალი გამოფენის კონცეფცია ელექტრონულ ფორმატში გალერეის კოორდინატორის მისამართზე:
ana@osgf.ge ანა რიაბოშენკო

ფართობი – 60 კვ.მ.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ჭოველიძის ქ.10. თბილისი, საქართველო
+995 95 25 05 92
+995 95 29 10 52
ana@osgf.ge
www.osgf.ge

Search